Villa Tuyet Nhung

Địa điểm: Buon Ma Thuat
Diện tích khuôn viên: 965 m2
Năm hoàn thành: 2018