Motel Tân Sang

Địa điểm: Thị Xã Buôn HỒ
Diện tích khuôn viên: 200m2
Diện tích xây dựng: 800m2


Motel Hạng ***. Phù hơp bắt nhịp nhanh với tốc độ đô thị hóa của những Đô thị loại IV

Hiệu quả kinh doanh cao, chia phòng gọn và thoáng là tiêu chí của Motel TANSANG mà Kiến Trúc Nam Sơn Đáp ứng cho CDT.