Dự án Nhà lưu trú Công Nhân

Địa điểm: Quận 9
Diện tích khuôn viên: 19.227 m2
Diện tích xây dựng: 7248 m2
Năm hoàn thành: Đang lập Dự án


Với yêu cầu bức thiết về nhà lưu trú cho công nhân tại thành phố nói chung và Quận 9 nói riêng và thực hiện chương trình lớn của Thành phố trong việc xây dựng nhà cho công nhân đặc biệt là các khu vực tập trung nhiều khu chế xuất và khu công nghiệp.Việc đầu tư xây dựng khu đất sẽ thay đổi hiện trạng khu vực từ một khu đất vườn trống không có khả năng sản xuất thành một khu ở khang trang phục vụ nhu cầu về nhà ở cho nhiều đối tượng công nhân ở Quận 9, nâng cao đời sống của người công nhân.Góp phần đẩy nhanh công tác đô thị hóa Quận 9 phù hợp với xu hướng phát triển chung của Thành phố.Thể hiện sự quan tâm của các cơ quan ban ngành trong Quận cũng như Thành phố về nhu cầu nhà ở đối với công nhân.Cải tạo một phần bộ mặt đô thị, đảm bảo các mặt an ninh, xã hội tại khu vực xâydựng. Góp phần ổn định cuộc sống công nhân tại chỗ.Góp phần làm tăng quỹ nhà lưu trú công nhân cho Thành phố.Thu hút lao động trong thời gian xây dựng