Văn Phòng Facific Petro

Địa điểm: Quận 9,TPHCM
Năm hoàn thành: 2013