Nhà ở kết hợp căn hộ mini

Địa điểm: 138 đường số 79, Tân Quy, Q7
Diện tích khuôn viên: 95m2
Diện tích xây dựng: 665m2
Năm hoàn thành: 2021