Căn hộ Ali-Nhaca

Địa điểm: Charmington
Diện tích khuôn viên: 88
Năm hoàn thành: 2018