Nhà Phuong Mi

Địa điểm: 66/17 HungVuong,p1,q10
Tổng diện tích xây dựng: 320m2
Năm hoàn thành: 2016