Building AT

Địa điểm: Le Van viet. quan 9
Diện tích khuôn viên: 142m2
Diện tích xây dựng: 84m2
Tổng diện tích xây dựng: 569