Roof top coffee

Địa điểm: 146 cộng hòa,p13 tân bình