Văn Phòng TM-DV

Địa điểm: 399 phan chu trinh,TP BMT
Diện tích xây dựng: 13000m2