Trạm Xăng dầu

Địa điểm: Quận 9
Diện tích xây dựng: 32000m2