Nhà anh Hữu

Địa điểm: Nguyễn Huy điển-gò vấp
Diện tích khuôn viên: 250m2
Diện tích xây dựng: 180m2
Tổng diện tích xây dựng: 540m2
Năm hoàn thành: 2011