Maxa Rio

Địa điểm: Sư vạn hạnh.ninh kiều, cần thơ
Diện tích khuôn viên: 467m2
Năm hoàn thành: 2008