Khu TĐC Đa Phước

Địa điểm: xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM
Diện tích khuôn viên: 10,92489 ha
Diện tích xây dựng: 88.282,55 m2
Năm hoàn thành: 2021


Thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều nỗ lực giải quyết vấn đề thiếu nhà ở như đã phát triển và đô thị hóa các quận huyện, thành phố đã đạt được những tiến bộ quan trọng trong việc ổn định an cư cho người dân. Bình quân hàng năm thành phố đã xây dựng trên 500.000m2 nhà ở (khoảng 10.000 căn hộ). Tuy nhiên, tốc độ xây dựng nhà ở vẫn chưa đáp ứng kịp nhu cầu của nhiều tầng lớp nhân dân trong và ngòai thành phố.

           Mặc dù Thành phố đã cố gắng phấn đấu, tuy nhiên kinh phí của ngân sách trong lãnh vực xây dựng nhà ở là rất lớn mới có thể đáp ứng nổi cho nhu cầu phát triển. Do đó nhà nước đã có chủ trương xóa bao cấp trong lĩnh vực nhà ở đi đôi với chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở tạo động lực phát triển quỹ nhà ngày càng nhiều của thành phố trong tương lai