Office

Địa điểm: Kiengiang
Diện tích khuôn viên: 350m2