Văn Phòng MLG.Thanh Hóa

Địa điểm: Thanh Hóa
Diện tích khuôn viên: 420m2
Diện tích xây dựng: 380m2
Tổng diện tích xây dựng: 2876m2