Apartment

Địa điểm: Quận 7.HCM
Diện tích khuôn viên: 180m2
Diện tích xây dựng: 1200m2