KDT Vĩnh lộc B

Địa điểm: Vĩnh lộc B-Bình chánh
Diện tích khuôn viên: 125.06 ha

KDC