Housing office combination

Địa điểm: HCM
Diện tích khuôn viên: 400m2
Diện tích xây dựng: 360m2
Tổng diện tích xây dựng: 1468m2
Năm hoàn thành: 2017