Khu dân cư Phía Đông Tỉnh Dak Nông

Địa điểm: Gia Nghĩa
Diện tích khuôn viên: 115 Ha


LOẠI ĐẤT DIỆN TÍCH
  (m2)
ĐẤT XD CÔNG TRÌNH 80790
ĐẤT BIỆT THỰ 59824
NHÀ LIÊN KẾ 20966
ĐẤT DỊCH VỤ CÔNG CỘNG 13763
KHÁCH SẠN + TMDV 8461
Y TẾ 2680
GIÁO DỤC 2622
ĐẤT CÂY XANH  15426.3
ĐẤT GIAO THÔNG 40020.7
CỘNG 150000