SkyLark

Địa điểm: Tân nhựt - Bình Chánh
Diện tích khuôn viên: 13.982,8 m2
Diện tích xây dựng: 4.475,67
Tổng diện tích xây dựng: 11,2653.15
Năm hoàn thành: 2021


Xây dựng chung cư gồm 700 căn hộ với hệ thống kỹ thuật hạ tầng bên ngoài hoàn chỉnh của dự án Khu căn hộ cao tầng  the Skylark , xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, để bán cho các đối tượng được luật pháp Việt Nam cho phép tại từng thời điểm.

Khai thác quỹ đất hợp lý, gia tăng hiệu quả sử dụng đất, tăng quỹ nhà ở, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhân dân.

Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, nối kết với các hệ thống hạ tầng chính trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển tiếp các khu dân cư mới tại các khu vực lân cận.