Resort Hai An

Địa điểm: xã Tiến thành- Phan thiết
Diện tích khuôn viên: 1.590.687m2