Nhà ở Truyền thống Bắc Bộ

Địa điểm: TP Thái Nguyên
Diện tích khuôn viên: 5055.6
Năm hoàn thành: 2021