THU HOUSE

Địa điểm: Đường 160, quận 9, TP.HCM
Diện tích khuôn viên: 400m2
Diện tích xây dựng: 160m2
Tổng diện tích xây dựng: 380m2
Năm hoàn thành: 2015