Nhà hàng bên sông

Địa điểm: Phước Kiểng,Nhà Bè,Hồ Chí Minh, Việt Nam
Diện tích khuôn viên: 9000m2
Diện tích xây dựng: 4000m2