Biệt thự Chị Minh

Địa điểm: 92 đa thiện.TP Đà lạt
Năm hoàn thành: 2008