NU HOUSE

Địa điểm: 198/25 Tân thuận tây.Q7
Diện tích khuôn viên: 86m2
Tổng diện tích xây dựng: 380m2
Năm hoàn thành: 2014