Cụm Công Nghiệp Quy Đức

Địa điểm: xã Quy Đức huyện Bình Chánh
Diện tích khuôn viên: 50ha
Năm hoàn thành: 2021


Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 Nên đặt ra vấn đề chúng ta phải ứng phó như thế nào. Các vấn đề quan trọng cần được đặt ra để phát triển lâu dài cần điều chỉnh thế nào cho thích hợp, đặc biệt là chính sách dài hạn, những giải pháp cấp bách để chống đứt gãy trong sản xuất, cung ứng, thương mại