cao ốc Vp

Địa điểm: 110 lý chính thắng,quận 3
Diện tích khuôn viên: 500m2
Năm hoàn thành: 2010