Resort Hồ Cốc

Địa điểm: Bình châu-bà rịa vũng tàu
Diện tích khuôn viên: 1.2ha
Năm hoàn thành: 2011