Văn Phòng

Địa điểm: 41-43 Hoàng Văn Thụ- Phú Nhuận
Diện tích khuôn viên: 180m2
Tổng diện tích xây dựng: 590m2