Khu căn hộ Cao cấp

Địa điểm: 199-200 Nam kỳ Khởi Nghĩa