Nhà Hàng Bạch Dương

Địa điểm: 30 Võ văn tần
Diện tích khuôn viên: 360m2
Diện tích xây dựng: 290m2
Năm hoàn thành: 2009