Biệt thự Thiên Nhiên

Địa điểm: KDC Bình lợi
Diện tích khuôn viên: 400m2
Năm hoàn thành: 2014