HT Hotel

Địa điểm: 234-236 De Tham-Q1
Diện tích khuôn viên: 289m2
Tổng diện tích xây dựng: 1650