Nhà cô Hà

Địa điểm: A75/6C/41. Bạch đằng-Q.Bình thạnh
Năm hoàn thành: 2011