Nhà ở cho công nhân

Địa điểm: Quận 9,TPHCM
Diện tích khuôn viên: 4300m2
Năm hoàn thành: Đang tiến hành