Khu Du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh

Địa điểm: Tam thái, tam kỳ-Quảng Nam