Dinh Thự Thái Hậu

Địa điểm: TP. Thủ Đức
Diện tích khuôn viên: 171m2
Diện tích xây dựng: 426m2
Năm hoàn thành: 2021