Biệt thự phố

Địa điểm: Đà Lạt
Diện tích khuôn viên: 125m2
Diện tích xây dựng: 180 m2