Aparterment

Địa điểm: 37/54 đường Trần Đình Xu, p Cầu Kho, quận 1
Diện tích khuôn viên: 94m2
Diện tích xây dựng: 94m2
Tổng diện tích xây dựng: 655m2
Năm hoàn thành: 2012

Aparterment